coachtraject

Werkwijze

Als professional houd ik gedurende een coachtraject drie kernwaarden hoog in het vaandel:

1. Authenticiteit – echtheid

2. Plezier – gevoel van welbehagen

3. Aandacht – gezien worden

Aan de hand van jouw vragen en wensen op het gebied van jouw leefstijl en welbevinden gaan we de coachvraag scherp stellen.

Wensen zijn voorgevoelens van hetgeen je in staat bent daadwerkelijk te realiseren (Goethe).

Veranderen van leefstijl

Je verkrijgt inzicht in jouw huidige leefstijl en wat die op dit moment in stand houdt. Op basis van één of meer onderstaande, onderlinge samenhangende thema’s gaan we aan de slag om realistische doelen te behalen. Met mijn professionele expertise en persoonlijke ervaring begrijp ik de uitdagingen die gepaard gaan met het veranderen van leefstijl. Met begeleiding op maat houd ik rekening met jouw wensen en leefsituatie.

Voeding

We brengen jouw voedingspatroon, voedingsbelemmeringen en hoe je dat ervaart in beeld en de manier waarop je gezondere voedingskeuzes in jouw leven kunt integreren.

Beweging

Veel mensen associëren bewegen met sport. Als leefstijlcoach kijk ik verder. Ik geef jou inzicht in jouw beweegidentiteit, beweegbelemmeringen en de manier waarop je beweging in jouw dagelijks leven kunt integreren.

Slaap

Op het gebied van slaap kan ik je begeleiden om klachten die met slaap samenhangen te verminderen. We doorlopen jouw huidige patronen met betrekking tot bijvoorbeeld  slaaphygiëne, slaapgedrag en slaaprituelen. Droom zacht!

Timemanagement

Met behulp van methoden en technieken help ik je grip te krijgen op jouw ’tijd’. En dat heeft meer met jouw gezondheid te maken dan je wellicht in eerste instantie denkt. Tijdgebrek kan ervoor zorgen dat je niet toekomt aan een gezonde leefstijl en kan bijvoorbeeld zorgen voor stress of het gevoel dat de dingen door je vingers glippen.

 

Overgewicht en verslaving

Overgewicht, overmatige alcohol consumptie, teveel vertoeven op social media, roken en drugsgebruik staan een gezonde leefstijl in de weg. Leefstijlcoaching is bij uitstek geschikt om in de begeleiding meerdere samenhangende leefstijlfactoren te combineren om gezondheidseffecten te sorteren. Bijvoorbeeld door te stoppen met roken als doel samen te voegen met het beheersen van jouw gewicht en het inzetten van beweging. Dit al dan niet in samenwerking met bijvoorbeeld de huisarts.

Zonlicht, liefde en vertrouwen

Als leefstijlcoach sta ik ook stil bij deze zaken, omdat zij mensen kracht geven om het leven te leven. Zie jij voldoende daglicht, krijg je genoeg liefde en kijk je met vertrouwen naar de toekomst?

Stresshantering

Ik begeleid jou om stap voor stap jouw draagkracht te vergroten en/of jouw draaglast te verminderen. Je neemt het heft weer in eigen hand door te benutten wat je in je mars hebt en creatiever met jezelf en jouw sociale omgeving om te gaan.

Energie management

Als leefstijlcoach help ik je met het in kaart brengen van de oorzaken van verlies van energie en de manier waarop jij nieuwe energie kunt krijgen.

Aan de hand van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid van Machteld Huber ligt het accent niet op een eventuele onderliggende ziekte of kwetsbaarheid. De nadruk ligt op jouzelf, in al je facetten. Op jouw veerkracht en op wat jouw leven betekenisvol maakt. Zo staan we ook stil bij zaken als zingeving, (jeugd)idealen en jouw binnenwereld.

Met mijn ondersteuning als leefstijlcoach ben je verzekerd van: individueel afgestemde begeleiding, wetenschappelijke en beproefde methoden en praktische tools voor een duurzame gedragsverandering, stap voor stap. Je krijgt ondersteuning bij het overwinnen van obstakels en aanmoediging tijdens jouw coachtraject. Jouw eigen wil en inzet bepalen uiteindelijk hoe succesvol dit zal zijn!

Het kan zijn dat ik het vermoeden krijg dat er meer aan de hand is. Dat een gezondheidsprobleem niet valt binnen mijn werkgebied en expertise. Of dat er behoefte is aan diagnostiek. In dat geval zal ik jou daarop attent maken.