Het neurodivergente brein

Orchidee

Ken of ben jij iemand die ploetert en wil je sprankelen?

Met Orchidee Leefstijlcoaching bied ik preventieve of complementaire zorg op het gebied van gedragsverandering in leefstijl.

Verwerkt iemands brein prikkels op een andere manier dan het dominante neurotype, dan noemen we dat neurodivergent. Neurodiversiteit is een term die we gebruiken om de mix van neurodivergente en neurotypische mensen aan te duiden.

Met jouw neurodivergente waarnemingsvermogen kun je de neiging hebben om je aan te passen aan onze neurotypische samenleving. Hierdoor loop je een groot risico om vroeg of laat onderuit te gaan en (ernstig) ziek te worden, lichamelijk en/of geestelijk.

Vooropgesteld: neurodivergentie is geen beperking. Jouw besnaring werkt simpelweg anders dan je misschien bij andere mensen gewend bent. Zaak dus om extra goed voor jezelf te zorgen!

De term ‘neurodivergent’ wordt gebruikt voor mensen met een autismespectrumstoornis (ASS), AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid, bipolariteit en een variatie aan andere psychische aandoeningen.

Al deze mensen hebben het in zich om te struggelen óf te gedijen en voorspoedig te groeien.

Ik heb ervoor gekozen om in mijn coachpraktijk de term ‘orchidee’ van gezondheidswetenschapper Thomas Boyce te gebruiken. Orchideeën heb je namelijk in alle mogelijke variaties. Het is voor mij een poëtische metafoor, die nadruk legt op de kracht, creativiteit en schoonheid van de meer kwetsbare mens.

Wees welkom!

 

 

Sterk in je schoenen

Met Orchidee Leefstijlcoaching richt ik mij op mensen die disbalans in hun leven ervaren en orchideeën in het bijzonder: de gevoelige bloemen die vatbaarder zijn voor hun omgeving.

Disbalans in je leven uit zich onder meer in:

  • te vaak lichamelijke of geestelijke ongemakken ervaren
  • (langdurig) vermoeid en/of snel geëmotioneerd zijn
  • uit het lood geslagen zijn door een ingrijpende gebeurtenis

Om jouw leven goed op de rit te krijgen en je daarbij gezond te voelen staan we in gesprek stil bij zaken als:

  • stress, overprikkeling en terugveren
  • de ‘schijf van vijf’ te weten: slapen, voeding, beweging, sociale contacten en de balans tussen inspanning, ontspanning en rust
  • leren omgaan met een ‘mentale griep’

Ik coach jou om sterk in je schoenen te staan. Je leert eigenstandig waar te nemen en voor jou gezonde keuzes te maken. Jouw talenten, bijvoorbeeld je creativiteit, inlevingsvermogen, leiderschapskwaliteiten of oog voor detail, komen tot hun recht. Je gaat jouw unieke gave en mogelijkheden omarmen, zodat je zult gedijen en voorspoedig groeien. Je beschikt over het vermogen om na een negatieve gebeurtenis het leven weer op te pakken, omdat je daartoe gemotiveerd bent.